ชื่อห้องประชุม :
ตึกอำนวยการ
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 อาคารตึกอำนวยการ
ความจุที่นั่ง :
48 คน
วันที่จอง :
03-02-2020
วันที่ใช้ห้อง :
05-02-2020
เรืองที่ประชุม :
ศึกษาดูงานการให้บริการไตเทียมรพ.สังขะ
ประธานในที่ประชุม :
คุณทัศนีย์ วีระเสถียร
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
15
รูปแบบการประชุม :
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:00:00 ถึง 12:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,เครื่องฉาย Visualizer,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,เครื่องเล่น VCD, DVD,Pointer,
เตรียมอาหาร :
ฝ่ายบริหารจัด
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
คลินิคพิเศษ
เบอร์ติดต่อ :
106
ชื่อผู้จอง :
สุชาวดี พฤฒิพันธ์พิศุทธ์