ชื่อห้องประชุม :
สานฝัน
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ความจุที่นั่ง :
150 คน
วันที่จอง :
05-02-2020
วันที่ใช้ห้อง :
05-02-2020
เรืองที่ประชุม :
EOC
ประธานในที่ประชุม :
พันตรีศตวรรษ สินประสิทธิกุล
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
50
รูปแบบการประชุม :
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 09:00:00 ถึง 12:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,เครื่องฉาย Visualizer,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,
เตรียมอาหาร :
ฝ่ายบริหารจัด
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค
เบอร์ติดต่อ :
044572017 -147
ชื่อผู้จอง :
วัฒนพงษ์ จงชานะสิทโธ