ชื่อห้องประชุม :
สานฝัน
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ความจุที่นั่ง :
150 คน
วันที่จอง :
21-02-2020
วันที่ใช้ห้อง :
06-03-2020
เรืองที่ประชุม :
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
ประธานในที่ประชุม :
วิทยากรนายพูนชัย ไตรภูธร
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
90
รูปแบบการประชุม :
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:00:00 ถึง 17:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,เครื่องฉาย Visualizer,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,เครื่องเล่น VCD, DVD,Pointer,ไม่ใช้อุปกรณ์,
เตรียมอาหาร :
จัดเอง
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
คณะกรรมการพัฒนาองค์กรและพฤติกรรมบริการของบุคลากร(OD/ESB)
เบอร์ติดต่อ :
1000
ชื่อผู้จอง :
พิมพ์อำไพ จันทร์แจ่ม