ชื่อห้องประชุม :
สานฝัน
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ความจุที่นั่ง :
150 คน
วันที่จอง :
02-03-2020
วันที่ใช้ห้อง :
09-03-2020
เรืองที่ประชุม :
สอบ อสม.เชี่่ยวชาญ
ประธานในที่ประชุม :
นส.จิรภิญญา สุขล้น
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
30
รูปแบบการประชุม :
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:30:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,
เตรียมอาหาร :
จัดเอง
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
ส่งเสริมสุขภาพ
เบอร์ติดต่อ :
0807232004
ชื่อผู้จอง :
เนตร ตุ้มทอง