ชื่อห้องประชุม :
ตึกอำนวยการ
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 อาคารตึกอำนวยการ
ความจุที่นั่ง :
48 คน
วันที่จอง :
06-03-2020
วันที่ใช้ห้อง :
09-03-2020
เรืองที่ประชุม :
ประชุม คกก.บ้านพัก
ประธานในที่ประชุม :
ประธาน คกก.บ้านพัก
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
10
รูปแบบการประชุม :
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 14:00:00 ถึง 16:30:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,เครื่องฉาย Visualizer,
เตรียมอาหาร :
ฝ่ายบริหารจัด
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
งานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
0857794239
ชื่อผู้จอง :
นภา สังตนดี