ชื่อห้องประชุม :
สานสัมพันธ์
สถานที่ตั้ง :
ตึกผู้ป่วย 60 เตียง (ชั้น 7)
ความจุที่นั่ง :
60 คน
วันที่จอง :
19-03-2020
วันที่ใช้ห้อง :
30-03-2020
เรืองที่ประชุม :
ประชุมเชิงปฏิบัติการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว
ประธานในที่ประชุม :
นายธนงศักดิ์ ศรีชมภู
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
25
รูปแบบการประชุม :
ประชุมเชิงปฏิบัติการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,เครื่องฉาย Visualizer,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,
เตรียมอาหาร :
จัดเอง
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
LAB
เบอร์ติดต่อ :
044571027#118
ชื่อผู้จอง :
ธนงศักดิ์ ศรีชมภู