ชื่อห้องประชุม :
สานฝัน
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ความจุที่นั่ง :
150 คน
วันที่จอง :
30-04-2020
วันที่ใช้ห้อง :
05-05-2020
เรืองที่ประชุม :
เตียมเปิด ARI clinic
ประธานในที่ประชุม :
พญ.นันทภัทร
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
17
รูปแบบการประชุม :
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,
เตรียมอาหาร :
ฝ่ายบริหารจัด
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
OPD
เบอร์ติดต่อ :
135
ชื่อผู้จอง :
ชนิดา นามม่วง