ชื่อห้องประชุม :
สานฝัน
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ความจุที่นั่ง :
150 คน
วันที่จอง :
18-05-2020
วันที่ใช้ห้อง :
29-05-2020
เรืองที่ประชุม :
เภสัชกรรมชุมชน
ประธานในที่ประชุม :
-
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
60
รูปแบบการประชุม :
รับประทานอาหารด้วย
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 13:30:00 ถึง 21:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,เครื่องฉาย Visualizer,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,
เตรียมอาหาร :
จัดเอง
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
คลังยาเวชภัณฑ์
เบอร์ติดต่อ :
044571028-128
ชื่อผู้จอง :
เสฎฐวุฒิ ปัญญางาม