ชื่อห้องประชุม :
สานฝัน
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ความจุที่นั่ง :
150 คน
วันที่จอง :
20-05-2020
วันที่ใช้ห้อง :
20-05-2020
เรืองที่ประชุม :
ประชุมรับน้องใหม่
ประธานในที่ประชุม :
ผู้อำนวยการ
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
80
รูปแบบการประชุม :
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 11:00:00 ถึง 14:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,
เตรียมอาหาร :
จัดเอง
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
0848305949
ชื่อผู้จอง :
ธราทร มหานาม