ชื่อห้องประชุม :
ตึกอำนวยการ
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 อาคารตึกอำนวยการ
ความจุที่นั่ง :
48 คน
วันที่จอง :
29-05-2020
วันที่ใช้ห้อง :
04-06-2020
เรืองที่ประชุม :
ประชุมคณะกรรมการHRD
ประธานในที่ประชุม :
-
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
30
รูปแบบการประชุม :
-
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 13:00:00 ถึง 16:30:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,เครื่องฉาย Visualizer,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,
เตรียมอาหาร :
จัดเอง
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล(HRD)
เบอร์ติดต่อ :
144
ชื่อผู้จอง :
เกษมณีย์ จงจำ