ชื่อห้องประชุม :
สานฝัน
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ความจุที่นั่ง :
150 คน
วันที่จอง :
16-06-2020
วันที่ใช้ห้อง :
22-06-2020
เรืองที่ประชุม :
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ประธานในที่ประชุม :
นส.จิรภิญญา สุขล้น
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
60
รูปแบบการประชุม :
ไม่เอาโตฺ๊ะ ขอเก้าอี้ครับ
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:30:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,เครื่องฉาย Visualizer,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,
เตรียมอาหาร :
จัดเอง
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
ส่งเสริมสุขภาพ
เบอร์ติดต่อ :
0807232004
ชื่อผู้จอง :
เนตร ตุ้มทอง