ชื่อห้องประชุม :
ตึกอำนวยการ
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 อาคารตึกอำนวยการ
ความจุที่นั่ง :
48 คน
วันที่จอง :
09-07-2020
วันที่ใช้ห้อง :
07-08-2020
เรืองที่ประชุม :
วิชาการคลินิกหอบหืด บริษัทแกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท
ประธานในที่ประชุม :
นายพิษณุ รัตนโคตร
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
40
รูปแบบการประชุม :
VDO conference
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 11:00:00 ถึง 14:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,เครื่องฉาย Visualizer,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,
เตรียมอาหาร :
ฝ่ายบริหารจัด
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
แพทย์แผนไทย
เบอร์ติดต่อ :
132
ชื่อผู้จอง :
บุญมี เอ็นดู