ชื่อห้องประชุม :
สานฝัน
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ความจุที่นั่ง :
150 คน
วันที่จอง :
14-07-2020
วันที่ใช้ห้อง :
06-08-2020
เรืองที่ประชุม :
การพัฒนาศูนย์บริการชาวต่างชาติ AEC
ประธานในที่ประชุม :
พันตรีศตวรรษ สินประสิทธิ์กุล
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
45
รูปแบบการประชุม :
จัดแบบ U shape
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:00:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,เครื่องฉาย Visualizer,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,เครื่องเล่น VCD, DVD,Pointer,
เตรียมอาหาร :
จัดเอง
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
ER
เบอร์ติดต่อ :
106
ชื่อผู้จอง :
นัยนา วุฒิยา