ชื่อห้องประชุม :
สานฝัน
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ความจุที่นั่ง :
150 คน
วันที่จอง :
30-07-2020
วันที่ใช้ห้อง :
07-08-2020
เรืองที่ประชุม :
รับ คกก ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข คปสอ สังขะ
ประธานในที่ประชุม :
ผอ ศตวรรษ สินประสิทธิกุล
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
80
รูปแบบการประชุม :
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:00:00 ถึง 16:30:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,เครื่องฉาย Visualizer,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,เครื่องเล่น VCD, DVD,Pointer,
เตรียมอาหาร :
ฝ่ายบริหารจัด
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค
เบอร์ติดต่อ :
044572017 -147
ชื่อผู้จอง :
วัฒนพงษ์ จงชานะสิทโธ