ชื่อห้องประชุม :
สานสัมพันธ์
สถานที่ตั้ง :
ตึกผู้ป่วย 60 เตียง (ชั้น 7)
ความจุที่นั่ง :
60 คน
วันที่จอง :
31-07-2020
วันที่ใช้ห้อง :
05-08-2020
เรืองที่ประชุม :
ประชุม คบร.
ประธานในที่ประชุม :
ผู้อำนวยการ
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
60
รูปแบบการประชุม :
๊U
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 13:00:00 ถึง 17:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,เครื่องฉาย Visualizer,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,
เตรียมอาหาร :
จัดเอง
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
0848881266
ชื่อผู้จอง :
ปฐวีพิสุทธฺ์ เพชรแสน