ชื่อห้องประชุม :
สานฝัน
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ความจุที่นั่ง :
150 คน
วันที่จอง :
31-08-2020
วันที่ใช้ห้อง :
09-09-2020
เรืองที่ประชุม :
ประชุมคณะกรรมการPTC
ประธานในที่ประชุม :
ผู้อำนวยการ
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
50
รูปแบบการประชุม :
-
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,เครื่องฉาย Visualizer,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,เครื่องเล่น VCD, DVD,
เตรียมอาหาร :
จัดเอง
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
เภสัชกรรมชุมชน
เบอร์ติดต่อ :
108
ชื่อผู้จอง :
เสฏฐวุฒิ ปัญญางาม