ชื่อห้องประชุม :
สานฝัน
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ความจุที่นั่ง :
150 คน
วันที่จอง :
11-09-2020
วันที่ใช้ห้อง :
11-09-2020
เรืองที่ประชุม :
ประชุมเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 3-5 ปี
ประธานในที่ประชุม :
คุณสุภาพร คิดดี
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
100
รูปแบบการประชุม :
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 08:00:00 ถึง 12:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,
เตรียมอาหาร :
จัดเอง
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
คลินิคพิเศษ
เบอร์ติดต่อ :
106
ชื่อผู้จอง :
สุชาวดี พฤฒิพันธ์พิศุทธ์