ชื่อห้องประชุม :
ตึกอำนวยการ
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 อาคารตึกอำนวยการ
ความจุที่นั่ง :
48 คน
วันที่จอง :
14-09-2020
วันที่ใช้ห้อง :
14-09-2020
เรืองที่ประชุม :
สอบจ้างเหมาบริการ
ประธานในที่ประชุม :
ผอ.
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
10
รูปแบบการประชุม :
_
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 09:00:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,เครื่องฉาย Visualizer,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,
เตรียมอาหาร :
จัดเอง
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
0848305949
ชื่อผู้จอง :
ธราทร มหานาม