ชื่อห้องประชุม :
สานฝัน
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ความจุที่นั่ง :
150 คน
วันที่จอง :
15-09-2020
วันที่ใช้ห้อง :
25-09-2020
เรืองที่ประชุม :
ประชุมอสม.ประจำเดือนกันยายน
ประธานในที่ประชุม :
นางรัศมี จงชานะสิทโธ
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
100
รูปแบบการประชุม :
อสม.ประมาณ 150 คนค่ะ
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,เครื่องฉาย Visualizer,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,
เตรียมอาหาร :
จัดเอง
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
LTC
เบอร์ติดต่อ :
044-571028-134
ชื่อผู้จอง :
นางอโนทัย ปลอดกระโทก