ชื่อห้องประชุม :
ม่านแก้ว
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 5 ตึกสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ
ความจุที่นั่ง :
20 คน
วันที่จอง :
07-04-2021
วันที่ใช้ห้อง :
08-04-2021
เรืองที่ประชุม :
ประชุมเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด-19
ประธานในที่ประชุม :
พันตรีศตวรรษ สินประสิทธิ์กุล
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
20
รูปแบบการประชุม :
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 10:00:00 ถึง 12:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,เครื่องฉาย Visualizer,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,เครื่องเล่น VCD, DVD,Pointer,
เตรียมอาหาร :
ฝ่ายบริหารจัด
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค
เบอร์ติดต่อ :
044572017 -147
ชื่อผู้จอง :
วัฒนพงษ์ จงชานะสิทโธ