ชื่อห้องประชุม :
นครพิงค์
สถานที่ตั้ง :
ชั้น 5 ตึกสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ
ความจุที่นั่ง :
20 คน
วันที่จอง :
15-06-2022
วันที่ใช้ห้อง :
24-06-2022
เรืองที่ประชุม :
จัดทำโครงการพัมนาศักยภาพโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อให้บริการเคมีบำบัด และคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์
ประธานในที่ประชุม :
นพ.พงศกร ศรัจันทร์
จำนวนผู้ร่วมประชุม :
20
รูปแบบการประชุม :
ช่วงเวลาที่ใช้ :
ตั้งแต่เวลา 13:00:00 ถึง 16:00:00
อุปกรณ์ที่ใช้ :
เครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,
เตรียมอาหาร :
ฝ่ายบริหารจัด
ฝ่าย/หน่วยงานที่จอง :
คณะกรรมการพัฒนาคลินิกบริการด้านอายุรกรรม(PCT MED)
เบอร์ติดต่อ :
141
ชื่อผู้จอง :
วีรนุช นาวงษ์