ชื่อห้อง :
สานฝัน
ที่ตั้ง :
ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ความจุที่นั่ง :
150
อุปกรณ์ในห้อง :
-จำนวนความจุ 60 ที่นั่ง เพิ่มเก้าอี้ได้ แต่ไม่เกิน 150 ที่นั่ง -ชุดเครื่องเสียง,เครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,เครื่องฉายภาพ visuallizer,จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว
ชื่อห้อง :
ตึกอำนวยการ
ที่ตั้ง :
ชั้น 2 ตึกอำนวยการ
ความจุที่นั่ง :
48
อุปกรณ์ในห้อง :
ยกเลิกการใช้ห้อง
ชื่อห้อง :
ส่งเสริมสุขภาพ(ศูนย์อพยพฯ)
ที่ตั้ง :
ชั้น 2 อาคารส่งเสริมสุขภาพ
ความจุที่นั่ง :
30
อุปกรณ์ในห้อง :
- ห้องประชุมบรรจุได้ 24 ที่นั่ง เพิ่มเก้าอี้ได้แต่ไม่เกิน 30 ที่นั่ง เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์,เครื่องฉาย visullizer,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,เครื่องเสียงชุดเล็ก,จอรับภาพขนาด 100 นิ้ว
ชื่อห้อง :
สานสัมพันธ์
ที่ตั้ง :
ตึกผู้ป่วย 60 เตียง (ชั้น 7)
ความจุที่นั่ง :
60
อุปกรณ์ในห้อง :
โต๊ะ,เก้าอี้,ชุดเครื่องเสียง,เครื่องฉายโปรเจคเตอร์,จอรับภาพ,
ชื่อห้อง :
สานสามัคคี
ที่ตั้ง :
ตึกผู้ป่วย 60 เตียง (ชั้น 7)
ความจุที่นั่ง :
20
อุปกรณ์ในห้อง :
โต๊ะ,เก้าอี้,เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์,จอรับภาพ,ชุดเครื่องเสียง
ชื่อห้อง :
สานสายใย
ที่ตั้ง :
ตึกผู้ป่วย 60 เตียง (ชั้น 7)
ความจุที่นั่ง :
16
อุปกรณ์ในห้อง :
ยกเลิกการใช้ห้องประชุม
ชื่อห้อง :
ห้องประชุม/สถานที่อื่นๆ
ที่ตั้ง :
ภายในโรงพยาบาลสังขะ
ความจุที่นั่ง :
300
อุปกรณ์ในห้อง :
ให้บอกรายละเอียดต่างๆในช่องรูปแบบห้องประชุม
ชื่อห้อง :
นครพิงค์
ที่ตั้ง :
ชั้น 5 ตึกสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ
ความจุที่นั่ง :
20
อุปกรณ์ในห้อง :
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์+จอรับภาพ,คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,กล้องฉายภาพแผ่นทึบ,ชุดเครื่องเสียงขนาดเล็ก
ชื่อห้อง :
ร่มฉัตร
ที่ตั้ง :
ชั้น 5 ตึกสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ
ความจุที่นั่ง :
45
อุปกรณ์ในห้อง :
อุปกรณ์ยังไม่ครบ ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้
ชื่อห้อง :
สานสุข
ที่ตั้ง :
ชั้น 2 อาคารส่งเสริมสุขภาพ
ความจุที่นั่ง :
20
อุปกรณ์ในห้อง :
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์,จอรับภาพ