"ประชาชนสุขภาพดี ถ้าคีย์ข้อมูลครบ"


สถานะการรับบริการวันนี้
วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564เวลา 21:26:30

 • รวมทั้งสิ้น   ชาย     หญิง   .. ชื่อหน่วยบริการ
 • 563 249 314 1 10923รพช. สังขะ
 • 65 37 28 2 03224สอ. บ้านโดง ตำบลสังขะ หมู่ที่ 07
 • 14 4 10 3 03225รพ.สต. ขอนแตก บ้านโตงน้อย หมู่ที่ 03
 • 19 6 13 4 03226รพ.สต. ดม บ้านดม หมู่ที่ 01
 • 54 19 35 5 03227สอ. พระแก้ว บ้านหนองคู หมู่ที่ 02
 • 62 29 33 6 03228รพ.สต. บ้านจารย์ ตำบลบ้านจารย์ หมู่ที่ 07
 • 319 183 136 7 03229โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กระเทียม
 • 97 46 51 8 03230รพ.สต.บ้านหนองยาว กระเทียม บ้านหนองยาว หมู่ที่ 14
 • 28 12 16 9 03231โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สะกาด
 • 41 29 12 10 03232โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาตุม
 • 130 53 77 11 03233โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทับทัน
 • 12 4 8 12 03234โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตาคง
 • 7 4 3 13 03235โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซบ
 • 37 20 17 14 03236โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทับทิมสยาม04
 • 107 48 59 15 03237โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เทพรักษา
 • 4 2 2 16 10219โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคะนา 07 ต.ตาตุม
 • 11 6 5 17 10220โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชำเบง ตำบลเทพรักษา
 • 10 8 2 18 13863รพ.สต. ตาตุม บ้านตาแตรว หมู่ที่ 12
 • 42 16 26 19 13864โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกชัยตำบลตาคง

สถิติผู้มารับบริการประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564

สถิติผู้มารับบริการรายงานเดือน ปีงบประมาณ 2561 เปรียบเทียบ รพสต

สถิติผู้มารับบริการรายงานเดือน ปีงบประมาณ 2561 เปรียบเทียบ โรงพยาบาล

จำนวนประชากร
# HOSPCODE HOSPNAME type1 type2 type3 type4 type5 ไม่มีtype1-5 type1+3 รวมtype1-5 Completed Persen Action